Agrarisch

J2 Sensing heeft specifiek voor de agrarische sector een breed scala aan producten:

  • Geur meting (Scentroid)
  • Gas meting (Scentroid en Alphasense)
  • Fijnstof (Sintrol)
  • Emissie meting in stallen zowel NH3 als CH4 en ook CO2 (Farm Gas Life)
  • Biogas metingen (Scentroid)

In de agrarische sector is bij zowel de mest verwerking als ook bij de veestallen meer en meer management gewenst.
Dit kan uiteraard alleen met betrouwbare data.
Met goed management kunt u kosten besparen bij de luchtwassers en het onderhoud van uw installaties preventief inplannen.
Maar ook klachten van omwonenden kunnen voorkomen worden door proactief te meten en regelen.

J2 Sensing is partner van Farm Gas Live.
Dit is een samenwerking van diverse specialisten:

  • Monteny Milieu Advies
  • CLM Culemborg
  • J2 Sensing

Middels deze samenwerking kunnen wij een exclusief een hoogwaardig analyse apparaat bieden voor NH3 en CO2 meting.
De CH4 meting is momenteel ook beschikbaar en reeds in de praktijk getest. Diverse proef installaties zijn operationeel en enkele meetprojecten reeds succesvol afgesloten.

Farm-Gas-Live gebruikt een meetprincipe (foto-akoestische monitor) die erkend is binnen het Nederlandse Meetprotocol voor stallen. Door een jarenlang innovatietraject samen met LSE uit Groningen zijn we er in geslaagd om het continu, live meten van de uitstoot van ammoniak uit stallen betaalbaar en betrouwbaar uit te voeren voor monitoringsdoeleinden. We leveren de veehouder als het ware ‘ogen en oren’ als het gaat om gasvormige uitstoot uit stallen.

Stallucht en buitenlucht worden continu aangezogen en met een pomp naar de monitor geleid. Vanuit die stromen tapt de monitor lucht af die doorlopend wordt geanalyseerd op de concentratie ammoniak.
Voor natuurlijk geventileerde (melkvee-, geiten-, kalver-)stallen meten we ook de concentratie CO2 en gebruiken we de nationaal en internationale erkende rekenregels van de CO2-massabalans voor het berekenen van het ventilatiedebiet (de hoeveelheid geventileerde lucht van een stal).
Bij mechanisch geventileerde stallen gebruiken we data vanuit de ventilatiecomputer of een meetventilator. Het ventilatiedebiet, gecombineerd met de hoeveelheid ammoniak in de stal, levert de ammoniakuitstoot op. Ventilatiedebiet en ammoniakuitstoot zijn continu zichtbaar in het beeldscherm (actueel en historie) en worden tevens opgeslagen voor later gebruik.

Neem contact met ons op

info@j2sensing.nl
047-856 24 20
Johan van Lieverlooy
Jerri van Zetten

KvK: 71538461