Technologie

EDF Tubes en Gas-Sensoren:

De analyzer techniek wordt veelvuldig gebruikt door overheden ten behoeve van handhaving en rapportering en de door de EU verplichte regelgeving. Maar deze is zeer duur en neemt veel fysieke ruimte en is zeer onderhoud intensief. Rapportages zijn complex. De analyzers zijn sterk in de hoge nauwkeurigheid metingen conform de europese regelgeving. Maar dit is op slechts speciale locaties inzetbaar.

De EDF tubes en sensoren zijn meer en meer stabiel en zullen zeker nog verder ontwikkelen.
Het is reeds een extreem goed alternatief voor palmes en diffusie buisjes. Deze buisjes hebben slechts 1 meting per 4 weken.

Enkele eigenschappen van de EDF tubes:

 • Continue metingen.
 • Geven trends
 • Zeer stabiele meetresultaten
 • 6 tot 9 maanden op 2 AA-penlite batterijen
 • Geen grote ruimte nodig, slechts enkele centimeters
 • Overal inzetbaar

Ook kun je de EDF tubes middels een cloud-systeem aanmelden en de data registreren en valideren. Mail ons voor meer informatie.

Voor meer spot meting en om een goed beeld te verkrijgen van de fijnstof verdeling en de diverse gas-componenten is een sensor eenvoudig te plaatsen en waar nodig meerdere.

Fijnstof Sensoren:

In ons leverings programma zitten ook fijnstof sensoren. Deze sensoren zijn uitermate geschikt om ambient concentraties PM10, PM2.5 en PM1 te meten. De OPC-R1 is een kleine particle monitor.
Deze kan middels software eenvoudig fijnstof deeltjes meten en rapporteren. Hiervoor verwijs ik u naar de datasheet.

 • PM10 zijn alle deeltjes van 10micron en kleiner.
 • De PM2.5 deeltjes zijn 2,5micron en kleiner.

De PM1 deeltjes zijn de 1micron en kleiner.

GAS Sensor & analyze Technieken

Er worden voor het meten van gassen met sensoren diverse technieken toegepast.

Te weten:

 • Electrochemische sensoren
 • Metaal Oxide Semiconductor sensoren
 • Foto Akoustische sensoren
 • Laser Akoustische cellen
 • Infra Rood sensoren

Elektrochemische sensoren

Werkingsprincipes: elektrochemische sensoren bevatten meestal een zure elektrolyt, sensorelektrode, tegenelektrode, derde referentie elektrode en een gasdoorlatend membraan. Terwijl de lucht in de cel diffundeert, oxideren bepaalde gassen op de sensor en een spanningsverschil wordt geproduceerd. De stroom geproduceerd door de chemische reactie is proportioneel tot het concentratieniveau van het reagerende gas. De sensorelektrode is ontworpen om 1 specifiek gas/component te katalyseren.

 

Nadelen: hoewel deze technologie enigszins specifiek is, zullen andere veel voorkomende gassen op verschillende manieren reageren en op onvoorspelbare niveaus worden gedetecteerd. Dit resulterend in valse meldingen en valse alarmen. Deze sensoren hebben een beperkte levensduur en verouderen over een periode van tijd. De uitputtingssnelheid wordt voornamelijk bepaald door de concentratie van de gassen waaraan de sensoren worden bloot gesteld en aan het type en corrosiviteit van de reactantgassen.

Bepalen wanneer deze sensoren opnieuw moeten worden gekalibreerd om een ​​specifieke nauwkeurigheid te behouden kan hierdoor een probleem zijn. De meeste fabrikanten die elektrochemische sensoren in hun apparatuur gebruiken, adviseren elke drie maanden een her kalibratie uit te voeren. Maar dit wordt beïnvloed door de blootstelling van de reactant aan het gas van de sensor en het vereiste nauwkeurigheidsniveau. Elektrochemische sensoren zullen ook degraderen wanneer ze worden blootgesteld aan hoge vochtigheidsomstandigheden.

Metaal Oxide Semiconductor (MOS) Sensoren

Werkingsprincipes: MOS-sensoren bestaan ​​uit een metaaloxide halfgeleider zoals tindioxide, aangebracht op een gesinterd alumina-keramiek en in een temperatuur geregeld huisje. De gevoeligheid voor specifieke gassen kan worden aangepast door veranderen van de temperatuur van het sensorelement.

 

Nadelen: MOS Sensoren detecteren gassen bij lage PPM nivo in vergelijk tot de electrochemische sensoren. De MOS sensoren zijn minder gas specifiek dan de electrochemische sensor en reageren op vele verschillende gassen. Dit resulteert in vele foutieve metingen, te hoge metingen en valse alarmen.
Tot slot zijn MOS Sensoren ook extreme gevoelig voor vochtigheid.

 

Foto akoestische Sensoren

Werkingsprincipes: Foto akoestische sensoren worden vaak gebruikt in vele soorten monitors. Gasniveaus worden gemeten met behulp van de kortstondige warmte geproduceerd door een gepulseerde lichtbron (meestal infrarood in gasmonitoren) die het gas verwarmd, akoestische golven opwekt en een specifiek geluid produceert. Deze geluiden of akoestische golven worden gedetecteerd met behulp van een gevoelige microfoon. Fourier-transformatie analyse verdeelt de akoestische golf in zijn samenstellende frequenties, die worden vergeleken met een meting van de achtergrondruis.

 

Nadelen: achtergrondgeluid, harmonischen of trillingen kunnen interferreren met de fotoakoestische sensor. Monitoren die een bemonsteringspomp bevatten, kunnen achtergrondruis produceren, dat ongewenste resultaten kan opleveren. Sommige monitor fabrikanten gebruiken kleinere pompen of een batch / purge-procedure om een monster in de meetcel te brengen en analyzeren. Andere fabrikanen, schakelen de pomp kortstondig uit tijdens het analyzeren van het gas. Een analyze is traag en duurt voor 1 analyze vaak al 70 seconden. Ook is de meting zeer gevoelig voor vocht.

Laser Akoestische meting.

Ontwikkelingen: Voor de foto akoestische meting, worden heden ten dage ook vaak specifieke lasers gebruikt.
Afhankelijk van de frequentie van het door de laser gegeven licht of licht pulsen, wordt heel specifiek 1 type gas moleculen geactiveerd. Hierdoor is interferentie nihil en ook vocht ongevoelig. Dit is een aanzienlijke verbetering. In de analyzer techniek wordt dit momenteel veelvuldig toegepast, bijvoorbeeld voor N2O en NH3 metingen.

Prijs verschillen zijn groot, afhankelijk van het type laser. Quantum-Cascade lasers of telecom lasers.
Deze technology is niet bruikbaar voor kleine sensoren, maar wel in kleine analyzers.

Infra Rood Sensoren

Werkingsprincipes: Infrarood sensoren bestaan gewoonlijk uit een gas meet cell een fotodetector en een gepulseerde infrarood bron. Deze methode is slechts beperkt gevoelig voor vocht en temperatuur veranderingen. Een kleine correctie is nodig. Ook dient het toestel/meetcell een zero te bepalen, meestal door periodiek schone lucht te bemonsteren, met dezelfde vochtigheid percentage als het monstername gas dat u wilt analyzeren. Vaak gebruikt men gewoon het te meten buitenlucht maar wordt deze gescrubbed door gebruik te maken van koolstof.

Neem contact met ons op

info@j2sensing.nl
047-856 24 20
Johan van Lieverlooy
Jerri van Zetten

KvK: 71538461