Health

De gezondheid van uw personeel en medewerkers wordt steeds belangrijker.
Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid uw collega’s een goed werkklimaat te bieden.

Beroepsziekten zijn meer en meer het topic van discussie. Elk risico uitsluiten is onmogelijk, maar het is als werkgever en/of bedrijf daarom des te belangrijker dat u het maximale heeft gedaan om een gezond werk klimaat te creëren.

Een eerste stap is al gemakkelijk gezet. Als mensen werkzaam zijn met gassen, vluchtige stoffen (VOCs) of in een stoffige omgeving zoals werkzaamheden waar materialen geslepen, gezaagd of gefreesd worden, kunt u dit eenvoudig met sensoren bewaken.
Sensoren geven geen kwantitatieve meting, maar wel de trend en detecteren dus direct een verhoging of overschrijding van een limiet.
J2-Sensing heeft diverse oplossingen. Gassen meten we met de Scentroid of Alphasense sensoren. Maar ook voor stofmeting en bewaking met de SINTROL DUMO bijvoorbeeld.

Ook het meten bij overslag en transport van materialen in en uit silo’s, vrachtwagens of het detecteren van lekken in leidingen kan door het plaatsen van een aantal sensoren.

Belangrijk is dat u naar eer en geweten heeft gehandeld en een aantal basisvoorzieningen heeft getroffen.

Neem contact met ons op

info@j2sensing.nl
047-856 24 20
Johan van Lieverlooy
Jerri van Zetten

KvK: 71538461