Farm Gas Live

J2 Sensing IS PARTNER VAN FARM GAS LIVE.
Dit is een samenwerking van diverse specialisten:
Monteny Milieu Advies
CLM Culemborg
J2 Sensing

Categorie:

Beschrijving

Middels deze samenwerking kunnen wij een exclusief een hoogwaardig analyse apparaat bieden voor NH3 en CO2 meting.
De CH4 meting is nu beschikbaar. Diverse proef installaties zijn reeds getest.

Farm-Gas-Live gebruikt een meetprincipe (foto-akoestische monitor) die erkend is binnen het Nederlandse Meetprotocol voor stallen. Door een jarenlang innovatietraject samen met LSE uit Groningen zijn we er in geslaagd om het continu, live meten van de uitstoot van ammoniak uit stallen betaalbaar en betrouwbaar uit te voeren voor monitoringsdoeleinden. We leveren de veehouder als het ware ‘ogen en oren’ als het gaat om gasvormige uitstoot uit stallen.

Stallucht en buitenlucht worden continu aangezogen en met een pomp naar de monitor geleid. Vanuit die stromen tapt de monitor lucht af die doorlopend wordt geanalyseerd op de concentratie ammoniak.
Voor natuurlijk geventileerde (melkvee-, geiten-, kalver-)stallen meten we ook de concentratie CO2 en gebruiken we de nationaal en internationale erkende rekenregels van de CO2-massabalans voor het berekenen van het ventilatiedebiet (de hoeveelheid geventileerde lucht van een stal).
Bij mechanisch geventileerde stallen gebruiken we data vanuit de ventilatiecomputer of een meetventilator. Het ventilatiedebiet, gecombineerd met de hoeveelheid ammoniak in de stal, levert de ammoniakuitstoot op. Ventilatiedebiet en ammoniakuitstoot zijn continu zichtbaar in het beeldscherm (actueel en historie) en worden tevens opgeslagen voor later gebruik.